Pakiety Baculum 7.2.1-0 dla Ubuntu 15.10 i Debian 8 18 gru 2015 - 18:56:42

Send PM

Witam,

Przygotowałem pakiety binarne dla Ubuntu 15.10 (Wily) oraz Debian 8 (Jessie).

Pakiety binarne dla tych środowisk są rozdzielone na trzy pakiety:

baculum_7.2.1-0          - bazowy pakiet Baculum
baculum-apache2_7.2.1-0  - pliki konfiguracyjne Apache dla Baculum
baculum-lighttpd_7.2.1-0 - pliki konfiguracyjne Lighttpd dla Baculum

W przypadku "świeżej" instalacji, kroki podstępowania mogą wyglądać jak poniżej.

Instalacja na Ubuntu 15.10 (Wily)

1) Dodanie repozytorium PPA:

$ sudo add-apt-repository ppa:ganiuszka/baculum

2) Aktualizacja indeksu pakietów:

$ sudo apt-get update

3) Instalacja bazowego pakietu Baculum:

$ sudo apt-get install baculum

4) Instalacja pakietów z plikami konfiguracyjnymi dla Apache i Lighttpd oraz start web serwera:

a) Instalacja pakietu Baculum dla Apache:

$ sudo apt-get install baculum-apache2

Następnie potrzeba włączyć moduł mod_rewrite w apache poprzez komendę:

$ sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/rewrite.load

oraz włączyć serwis Baculum w konfiguracji Apache:

$ sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/baculum.conf /etc/apache2/sites-enabled/baculum.conf

I na koniec można już wystartować Baculum poprzez komendę:

$ sudo service apache2 restart

b) Instalacja pakietu Baculum dla Lighttpd

$ sudo apt-get install baculum-lighttpd
$ sudo service baculum-lighttpd start

5) Dostęp z przeglądarki internetowej:

http://localhost:9095/

Użytkownik pierwszego logowania: admin
Hasło pierwszego logowania: admin

Instalacja na Debian 8 (Jessie)

Jako że nie istnieje specjalne repozytorium z pakietami Baculum dla Debiana, z tego powodu dla Debiana zalecane jest pobrać pakiety .deb dla Ubuntu Vivid i następnie zainstalować je. Sposób ten został opisany poniżej.

1) Pobranie i instalacja pakietu bazowego Baculum:

# wget https://launchpad.net/~ganiuszka/+archive/ubuntu/baculum/+files/baculum_7.2.1-0ppa1~vivid1_all.deb
# gdebi baculum_7.2.1-0ppa1~vivid1_all.deb

2) Pobranie i instalacja pakietu z konfiguracją web serwera (Apache lub Lighttpd) oraz start web serwera:

a) Dla serwera Apache instalacja może wyglądać jak poniżej

# wget https://launchpad.net/~ganiuszka/+archive/ubuntu/baculum/+files/baculum-apache2_7.2.1-0ppa1~vivid1_all.deb
# gdebi baculum-apache2_7.2.1-0ppa1~vivid1_all.deb

Następnie potrzeba włączyć moduł mod_rewrite w apache poprzez komendę:

# ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/rewrite.load

oraz włączyć serwis Baculum w konfiguracji Apache:

# ln -s /etc/apache2/sites-available/baculum.conf /etc/apache2/sites-enabled/baculum.conf

i na koniec zrestartować serwer Apache:

# service apache2 restart

b) Dla serwera Lighttpd instalacja może wyglądać jak poniżej:

# wget https://launchpad.net/~ganiuszka/+archive/ubuntu/baculum/+files/baculum-lighttpd_7.2.1-0ppa1~vivid1_all.deb
# gdebi baculum-lighttpd_7.2.1-0ppa1~vivid1_all.deb

Start Baculum odbywa się poprzez:

# service baculum-lighttpd start

3) Dostęp z przeglądarki internetowej:

http://localhost:9095/

Użytkownik pierwszego logowania: admin
Hasło pierwszego logowania: admin

Uwaga
Aby Baculum mógł kontaktować się z tekstową konsolą Bacula bconsole, w tym celu potrzeba stworzyć plik:

# vi /etc/sudoers.d/baculum

i wkleić do niego dwie poniższe przykładowe linie:

Defaults:www-data !requiretty
www-data  ALL= NOPASSWD:  /usr/sbin/bconsole

Zarówno dla Apache jak i Lighttpd wpisy te są takie same, gdyż w Ubuntu i Debianie obydwa web serwery (Lighttpd i Apache) działają z tego samo użytkownika o nazwie "www-data".

Komentarze i uwagi są mile widziane.

Pozdrawiam
Marcin Haba (gani)
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty